Akar Umbinya

Kelab MSDIAN merupakan satu wadah yang diwujudkan untuk meningkatkan interaksi tidak formal sesama warga MSDDI serta bertindak sebagai pelengkap kepada interaksi formal yang sedia wujud dalam organisasi kami. Dalam hubungan ini, MSDIAN telah, sedang dan akan mempergiatkan lagi aktiviti-aktivitinya untuk faedah semua ahli dan diharap dapat meningkatkan moraliti di kalangan warga MSD.

Let's take fun to a whole new level Hello